Gröna Bladverk AB - Trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner i Göteborg

Upptäck din trädgård med rådgivning på plats

Vill du veta mer om din egen trädgård och utveckla ditt gröna intresse? Du har kanske precis blivit med hus och tomt och undrar över buskarna i hörnet. Att få ta över en uppvuxen trädgård är en tillgång både ekonomiskt och materialmässigt. Med lite hjälp på traven kan den fortsätta växa och frodas.

Vi hjälper dig att göra en inventering över befintliga växter och bidrar med råd hur du ska göra för att utnyttja den på ett bra sätt.

Få ut så mycket som möjligt av din trädgård med hjälp av rådgivning och vägledning vid några tillfällen under året. Besöket tar cirka två timmar.

Hör av dig för att få veta mer.