Gröna Bladverk Trädgård och Design
Miljö

En bra miljö
med våra växter…

Växtmaterial

Att plantera växter är givet att främja den biologiska mångfalden men också val av växter att hålla över tid och rätt växt på rätt plats är viktigt för hållbarheten. Vi väljer växter från svenska odlare i den mån vi kan. Även sk E-plantor som är friska och särskilt odlingsvärda prioriteras.


Växtfilosofi

Vi främjar träd och rekommenderar aldrig att ett träd tas ned utan saklig grund. Ett träd tar generationer att växa och hjälper oss alla; fåglar, däggdjur och insekter för sin livsmiljö och med klimatet både i sitt närområde och i ett större sammanhang. 


Gräsmattor kan finnas i en trädgård så länge de har ett syfte. Markytan är både ekonomiskt och miljömässigt värdefull och bör utnyttjas på ett mer effektivt och miljömässigt sätt.


Leverantörer

Våra leverantörer ska ta hänsyn till vår miljö och omvärld. Svenska regler och villkor på arbetsmarknaden ska gälla. Vi väljer i första hand leverantörer och odlare i Sverige.

…och för alla människor

Arbetssätt

I ett fysiskt arbete är det viktigt att arbeta på rätt sätt för att hålla hela livet. Därför arbetar vi oftast i team om minst två personer för att hjälpas åt att lyfta, hämta och att bytas av i arbetsmoment för att ha ett så omväxlande arbetssätt som möjligt. Att arbeta tillsammans ger mer kunskap och glädje i arbetet.


Arbetsredskap och transporter

Vi ställer om till fossilfritt och ska på sikt endast ha elbilar även om det inte är löst till 100% ännu (2022). Samtliga redskap är batteridrivna och går på el. Handsåg och sekatör är dock våra viktigaste verktyg. För att minska vår körtid samplanerar vi kunder och besök efter områden vi ska besöka i den mån vi kan.


Människor

Det är viktigt att ha respekt för varandra och våra olikheter både som de människor vi är och i vårt sätt att arbeta. Vi ska ha ett ömsesidigt positivt bemötande gentemot varandra, våra leverantörer och våra kunder.


Återvinning

Vi återvinner all plast som är återvinningsbar liksom allt övrigt sorteras och lämnas till ÅVC där vi väljer lämpligast transportmetod efter mängd och behov.