Gröna Bladverk Trädgård och Design
MILJÖ

En bra miljö
med växterna…

Växtmaterial

Att plantera växter är givet för att främja den biologiska mångfalden, men också att välja växter för att hålla över tid. Rätt växt på rätt plats är viktigt för hållbarheten. I våra växtval strävar vi efter en lång blomning över hela säsongen, vilket gynnar pollinatörer. Vi väljer växter från svenska odlare i den mån vi kan. Även sk E-plantor som är friska och särskilt odlingsvärda prioriteras.


Växtfilosofi

Vi främjar träd och rekommenderar aldrig att de tas ned utan saklig grund. Ett träd tar generationer att växa och hjälper oss alla; fåglar, däggdjur och insekter för sin livsmiljö och med klimatet både i sitt närområde och i ett större sammanhang. 


I vår planering och design av trädgårdar fokuserar vi på det gröna. Strukturen och det hårdgjorda ska vara i proportion till platsen och dess funktioner.


Leverantörer

Våra leverantörer ska ta hänsyn till vår miljö och omvärld. Svenska regler och villkor på arbetsmarknaden ska gälla. Vi väljer i första hand leverantörer och odlare i Sverige.

…och för alla människor.

Arbetssätt

I ett fysiskt arbete är det viktigt att arbeta på rätt sätt för att hålla hela livet. Därför arbetar vi oftast i team om minst två personer för att hjälpas åt att lyfta, hämta och att bytas av i arbetsmoment för att ha ett så omväxlande arbetssätt som möjligt. Att arbeta tillsammans ger mer kunskap och glädje i arbetet.


Arbetsredskap och transporter

Vi ställer om till fossilfritt och ska på sikt endast ha elbilar även om det inte är löst till 100% ännu (2022). Samtliga redskap är batteridrivna och går på el. Handsåg och sekatör är dock våra viktigaste verktyg. För att minska vår körtid samplanerar vi kunder och besök efter områden vi ska besöka i den mån vi kan.


Människor

Det är viktigt att ha respekt för varandra och våra olikheter både som de människor vi är och i vårt sätt att arbeta. Vi ska ha ett ömsesidigt positivt bemötande gentemot varandra, våra leverantörer och våra kunder.


Återvinning

Vi återvinner all plast som är återvinningsbar liksom allt övrigt sorteras och lämnas till ÅVC där vi väljer lämpligast transportmetod efter mängd och behov.